Públic
El fòrum s'adreça als actors públics i privats que s'ocupen de la gestió dels boscos, dels espais verds i dels paisatges urbans, així com als professionals i investigadors involucrats en la planificació urbana, l'arquitectura i el desenvolupament sostenible. A més, proporcionarà noves oportunitats als professionals, gestors, científics, investigadors, autoritats públiques i polítics per a compartir experiències interdisciplinàries i bones pràctiques.


Marc teòric
Els resums han de contribuir al tema del fòrum i han d’estar dedicats com a mínim un dels temes  proposats (veure llista de temes). És possible presentar resultats científics (aportació orientada a la ciència), resultats pràctics i experiències (aportació orientada a la pràctica).

Animem  especialment als professionals a presentar les seves experiències i projectes al fòrum i a proporcionar informació complementària dels projectes, investigacions i iniciatives a través d’enllaços integrats al resum.

Dates importants:
Data límit de lliurament dels resums: 15 març 2017
Acceptació dels resums: 30 març 2017

El període de presentació de resums està tanca

Requisits per als resums:
Els resums han de contenir exactament entre 300 a 500 paraules, incloent les següents:

Idioma: Preferentment en anglès (poden ser en català, espanyol o anglès).
Propòsit: contribució científica o orientada a la pràctica.
Temàtica: temes proposats
Forma: presentació oral o pòster
Presentador: cada resum ha de tenir un presentador designat.

Revisió
Totes les presentacions seran revisades anònimament per almenys dos avaluadors independents. Ells consideraran (A) la claredat dels objectius presentats, (B) la claredat i qualitat dels mètodes, (C) la claredat i qualitat dels resultats i conclusions, i (D) la seva rellevància científica o pràctica en relació als temes de la conferència.   

El comitè científic avaluarà la qualitat de les propostes presentades i determinarà si s'acceptarà un treball, així com el format de presentació (presentació oral o pòster).

Contacte: efuf2017@ctfc.cat