Forma’t al CTFC

Des de 1995, la formació, a tots els nivells, és un dels pilars d’activitat del CTFC.

Participem en la docència de Màsters i Postgraus:

  • Màster Forestal Europeu. UdL
  • Màster interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües. UdL
  • Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, Gestió de Diversitat de Fauna i Flora. UAB
  • Postgrau “Bosc i Societat; La planificació de l’ús social de l’espai forestal”. UdL

Organitzem i participem en congressos, jornades tècniques de referència, seminaris, tallers i reunions

Elaborem materials didàctics i formatius diversos (guies de bones pràctiques, audiovisuals, seminaris, dossiers tècnics)

Impartim Certificats de professionalitat en les especialitats de Promoció turística local i informació al visitant, Interpretació i educació ambiental, entre altres.

Dinamitzem i participem en programes i xarxes formatives nacionals i internacionals.

Contacta’ns

Comments are closed.